DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN
Vincom Nguyễn Chí Thanh

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thương mại Cầu giấy
Địa điểm : 139 Cầu Giấy
Dự án đã sử dụng tấm vách ngăn Compact HPL dầy 12mm
Vật liệu: Phụ kiện inox 304

Lotte Đào Tấn
Dự án Toà nhà CTM 139 Cầu Giấy

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN