Tuyển dụng
TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH

Chức danh công việc: Nhân viên kinh doanh

Phòng ban/ Bộ phận: Phòng Kinh doanh

Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng Kinh doanh/ Giám đốc

Địa điểm làm việc: Tầng 5 - Số 34 - Trần Quý Kiên - Cầu Giấy - Hà Nội

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng